„Czerwone koncerty”

[i]

W czerwcu 2021 r. została otwarta Cosma Gallery w Sopocie.
Inauguracji towarzyszyła wystawa kilku wybranych prac Marka Okrassy z nowego cyklu „Czerwone koncerty”.