Jakość wydruków giclee…

…najłatwiej pokazać, bo trudno ją oddać słowami.